Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Croatian solar energy professional association
Intervju predsjednika HSUSE prof. Dovića za njemački javni servis WDR vezano uz obaveze proizašle iz prijedloga nove EU regulative (Direktiva o en. značajkama zgrada, Direktiva o promicanju uporabe en. iz obnov. izvora i dr.) za prijelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije u sektoru zgradarstva te praktične aspekte tih velikih promjena kao dijela ukupne energetske tranzicije.
U sklopu H2020 projekta dovršen je program online Izobrazbe stručnjaka za proračun energetskog svojstva zgrada potrebnih kod projektiranja i energetske certifikacije zgrada CEN EPB Standards Certified Expert. Po završetku odgovarajućih programskih modula, polaznici dobivaju međunarodni certifikat. Prijave se vrše na https://www.cen-ce.eu/for-experts/why-becoming-a-cen-epb-standards-certified-expert.html
Javni natječaj je otvoren do 15. travnja!
Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju i ove godine s zadovoljstvom prihvaća sudjelovanje na
Trenutačna razina ulaganja je nedovoljna za dostizanje europskih klimatskih ciljeva!
Riječ je o industrijsko-akademskom partnerstvu s ciljem poticanja razvoja gospodarstva!
 
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj): 0057517
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 2100339
IBAN: HR3823600001101714434
OIB udruge: 44284489419
Matični broj: 1808346
U sustavu PDV-a: NE