Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Croatian solar energy professional association

Ciljevi i aktivnosti

HSUSE je stručna neprofitna organizacija čiji je osnovi cilj promicati korištenje Sunčeve energije u svim segmentima društava, na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. HSUSE je osnovana 2003 g. i kao takva je najstarija i najveća udruga ove vrste u R. Hrvatskoj. HSUSE danas broji 320 članova od kojih je 20 u zanstveno-nastavnom zvanju.

Ostvarivanje svojih ciljeva i vizija Udruga ostvaruje slijedećim aktivnostima:

  1. Organiziranje tribina, seminara, kongresa i drugih skupova,
  2. Povezivanje gospodarstvenika, znanstveno-istraživačkih institucija, lokalnih zajednica, tijela državne uprave i ostalih subjekata na projektima koji koriste Sunčevu energiju
  3. Izdavanje časopisa Solarna tehnologija
  4. Organizacija prisustvovanja članova HSUSE na domćim i međunarodnim konferencijama iz područja korištenja Sunčeve energije i ostalih obnovljivih tehnologija
  5. Informiranje članova HSUSE o razvoju područja korištenja Sunčeve energije te izmjenama zakonske regulative
  6. Komunikacija s medijima (e- portali, radio, televizija, novine) radi promocije uporabe Sunčeve Energije
  7. Organizacija i prisustvovanje javnim događanjima koji imaju za cilj promociju obnovljivih izvora energije
  8. Doprinos razvoju tehničke regulative u području obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti kroz sudjelovanje u tehničkim odborima nadležnih ministarstava te sudjelovanje u javnim raspravama o predloženim zakonskim i podzakonskim aktima
  9. Suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama koje djeluju u području korištenja Sunčeve energije i drugih obnovljivih izvoraStruktura

Na izbornoj skupštini HSUSE održanoj 24.04.2019. izabrani su članovi tijela Udruge:

Upravni odbor
Prof.dr.sc. Damir Dović – predsjednik Udruge
Vikica Lukić, dipl.ing.el. – dopredsjednica Udruge
Mario Majdandžić, mag.ing.mech – tajnik Udruge

Nadzorni odbor
Prof.dr.sc. Ljubomir Miščević – predsjednik NO
Mr.sc. Ivan Medarac, dipl.ing.stroj. – član
Stevče Arsovski, ing.el - član


Statut i dokumenti


Članstvo

Članarina:

Iznos članarine za fizičku osobu iznosi 100 kn

Iznos članarine za pravnu osobu iznosi 500 kn


Podaci za plaćanje:
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Opis plaćanja: Godišnja članarina za 2019. / Naziv tvrtke
Model: 00
Poziv na broj: Godina-OIB (2019-0035…)

IBAN: HR3823600001101714434
Obveznik nije u sustavu PDV-a - čl. 2, st. 6 Zakona o PDV-u (NN br. 73/13).Reference:

 
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj): 0057517
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 2100339
IBAN: HR3823600001101714434
OIB udruge: 44284489419
Matični broj: 1808346
U sustavu PDV-a: NE