Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Croatian solar energy professional association
  Registracija  
  • (email, telefon, mobitel, ...)
  • * Vaši podaci neće biti korišteni ni u koje druge svrhe osim odgovora na pripadnu poruka. U svakom trenutku možete zatražiti njihovu izmjenu ili brisanje, preko emaila udruge hsuse@hsuse.hr

 
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj): 0057517
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 2100339
IBAN: HR3823600001101714434
OIB udruge: 44284489419
Matični broj: 1808346
U sustavu PDV-a: NE