Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Croatian solar energy professional association

Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća započinje uskoro!

Sufinancirat će se obnova legalnih kuća površine do čak 600 m2!

U proljeće kreću prijave za dugo očekivanu energetsku obnovu obiteljskih kuća koja se sufinancira državnim, a ne europskim novcem jer bi to bilo prekomplicirano i skupo. Nacrt spomenutog programa trenutno je na javnom savjetovanju pa Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja poziva građane da se uključe u raspravu svojim prijedlozima. Raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća predviđa se već krajem prvog kvartala 2020. godine, a odnosit će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje. Osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne.

Raspoloživo 142 mil. kn!

Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će se iznos od 142 milijuna kuna. Od navedenog ukupnog iznosa predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 20% ukupnih sredstava, odnosno 28,4 milijuna kuna, namijenjeno je za financiranje energetske obnove u cijelosti odnosno 100% potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća vlasnika koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. S ostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje tj. 113,6 milijuna kuna, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to sa stopom od 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa ti građani osigurati iz vlastitih izvora.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice i građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Što se potiče?

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti:
- povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora
- energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu)
- zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom
- cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE: sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se pozivom.

Izvor: www.energetika-net.com

19.01.2020. 
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj): 0057517
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 2100339
IBAN: HR3823600001101714434
OIB udruge: 44284489419
Matični broj: 1808346
U sustavu PDV-a: NE