Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Croatian solar energy professional association

Svečano otvoreno solarno termalno polje u Borovu Naselju!

14.6.2019 u 11:00 HSUSE je imala čast nazočiti otvaranju i prezentaciji solarnog termalnog polja (160 solarnih kolektora) u dvorištu kotlovnice Borovo Naselje na adresi Domovinskog rata 3.

Nakon toga, obišla se i kotlovnica Olajnica na kojoj je u tijeku montaža fotonaponske elektrane od 32 kW.

Investitor: TEHNOSTAN d.o.o.

09.06.2019. 
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj): 0057517
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 2100339
IBAN: HR3823600001101714434
OIB udruge: 44284489419
Matični broj: 1808346
U sustavu PDV-a: NE