Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Croatian solar energy professional association

U srijedu 22.05.2019, na stranicama FZOEU, izašao javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Tvrtkama 17,5 milijuna kuna za sufinanciranje e-vozila!

Maksimalni iznos poticaja po korisniku je 400 000 kuna!

Lokalne jedinice, tvrtke, obrtnici i sve neprofitne organizacije osim udruga od danas se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje električnih vozila. "Fond je za održivi promet ove godine osigurao gotovo 40 milijuna kuna, a budžet ovog poziva je 17, 5 milijuna kuna. Sufinancirat će se do 40% investicije odnosno maksimalno do 400 000 kuna po korisniku" rekao je Dubravko Ponoš, direktor FZOEU-a, dodajući kako ovaj poziv slijedi nakon onoga za sufinanciranje električnih vozila za građane te gradnje punionica.

Plug-in hibridi

Fond u ovom pozivu financira nabavu električnih bicikala i vozila L kategorije, osobnih vozila te kategorije N1-N3 te M2 i M3 koji osim na električni pogon mogu biti i na stlačeni ili ukapljeni prirodni plin.

Nabaviti se može jedno ili više vozila pa će se tako za nabavu od pet do 15 električnih bicikala moći dobiti do 5 000 kuna po biciklu, a za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju do 20 tisuća kuna.

Do 40 tisuća kuna dostupno je za plug-in hibridne automobile te vozila N1 kategorije s pogonom na stlačeni prirodni plin ili ukapljeni prirodni plin. Za električne automobile na raspolaganju je i do 80 tisuća kuna, a za vozila N2, N3, M2 ili M3 kategorije do čak 400 tisuća kuna, što je ujedno i maksimalni iznos poticaja po korisniku.

Rok od 12 mjeseci

Kao i dosad, sufinanciraju se isključivo nova vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bio korišten. U slučaju odobravanja poticaja, vozilo se treba nabaviti u roku od 12 mjeseci.

Ponoš je objavio i rezultate javnog poziva za građane istaknuvši kako je pristiglo više od 2 400 zahtjeva, a odobreno je sufinanciranje za kupnju 846 vozila, od čega 168 osobnih automobila, 482 električna bicikla te 196 motocikala i ostalih vozila L kategorije.

 

25.05.2019. 
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Jeronima Kavanjina 14, Zagreb 10090
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj): 0057517
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 2100339
IBAN: HR3823600001101714434
OIB udruge: 44284489419
Matični broj: 1808346
U sustavu PDV-a: NE